Oss med familie eller kjæreste
i utlandet under Covid-19

Gjenforen par og familier adskilt av Norges innreiseforbud.

Støtt vår spleis!

Vi saksøker staten. Du kan støtte søksmålet mot regjeringen, for å stoppe brudd på menneskerettighetene og gi oss tilbake vår rett til familieliv. 

Alle pengene som samles inn går til å saksøke regjeringen på brudd på menneskerettighetene og Grunnloven, ved å støtte et søksmål der 2-3 personer med representative situasjoner saksøker justisdepartementet. 

Målet til Spleisen har blitt nådd for denne gang. Tusen takk til alle som har bidratt. Vi kommer med oppdateringer.

Hvem er vi?

Vi er kjærester, forloveder, ektefeller, mødre, brødre, søstre, fedre, besteforeldre, barnebarn. Vi er familier adskilt av Norges innreiseforbud. Mange har ikke sett hverandre på 8-18 måneder på grunn av Norges innreiseforbud.

Vi ber, og har bedt, regjeringen om å innføre trygge, hensynsfulle og bærekraftige løsninger for innreise for våre nærmeste, uavhengig av hvor de bor i verden. Med test, karantene og/eller vaksine, kan trygge gjenforeninger skje for andre grupper, som arbeidere, hvorfor kan ikke vi bli tilbudt samme løsning?

Hva vil vi? 

Å ha en forutsigbar vei til gjenforening er strengt nødvendig. Innreise for disse gruppene må alltid tillates. 

Familielivet starter ikke ved alteret. Vi ber regjeringen om å ikke lenger forskjellsbehandle kjærester, forloveder og ektefeller på grunnlag av en ekteskapsattest, og anerkjenne at kjærester og forloveder har et like stort behov og rett til familieliv, også i krisetider.

Familielivet slutter ikke når barnet fyller 18. Vi ber regjeringen om å ikke diskriminere foreldre, barn og søsken basert på alder. Hvordan man kan si at ens egen mor, far og søsken ikke er ens nærmeste? Ikke alle har annen familie.