Gruppeuttalelse

Vi ønsker trygghet og tilstedeværelse hos våre familier og kjære.